Auto weggesleept

Tijdens Kleintje Rodermarkt (van 17 tot en met 21 mei 2023) kan uw auto weggesleept worden. De wegsleepregeling geldt in het centrum van Roden voor de Brink/Norgerweg en de parkeervakken aan de Heerestraat.Dit staat aangegeven met borden.

Waarom is uw auto weggesleept?

Als uw auto het verkeer blokkeert, een onveilige situatie veroorzaakt of op een verkeerde plek staat kunnen wij de auto laten wegslepen.

Auto ophalen

Weggesleepte auto’s worden op de grote parkeerplaats achter het gemeentehuis neergezet, Raadhuisstraat 1, 9301 AA Roden. U kunt daar uw auto weer ophalen.

Meer informatie

Voor informatie over het wegslepen van uw auto kunt u contact opnemen met: 06 – 31 11 14 18.