Bijeenkomsten Roden Zuid

Het concept gebiedsplan Roden Zuid is woensdag 1 november vrijgegeven door de gemeenteraad voor participatie. Daarover geeft de gemeente graag meer informatie en ook bestaat er de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier in gesprek te gaan over het plan.
Dat doen we tijdens bijeenkomsten op maandag 13, donderdag 16, dinsdag 21 en donderdag 23 november in sportcentrum De Hullen, Ceintuurbaan Zuid 6 in Roden.

Er is een vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur. Wilt u langer meedenken en -praten over het plan? Meld u dan aan voor één van de groepsgesprekken. Aan de hand van een aantal stellingen gaat u in gesprek met andere betrokkenen en belangstellenden.

Verdiepende gesprekken 

Deze verdiepende groepsgesprekken en -discussies vinden plaats op dezelfde dagen van 20.00 tot 21.00 uur. Opgave daarvoor is verplicht. Om te voorkomen dat er te grote groepen ontstaan, vragen we u om u zich hiervoor op te geven via het aanmeldformulier op de projectpagina of door een email te sturen naar rodenzuid@noordenveld.nl.

Kom langs op een van deze data:

- maandag 13 november 
- donderdag 16 november 
- dinsdag 21 november 
- donderdag 23 november

Vrije inloop tussen 17.00 en 19.30 uur.

Verdiepende groepsgesprekken tussen 20.00 en 21.00 uur. 
Opgave verplicht. 

Online vragenlijst en ideeënbus

Kunt u niet bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn, maar u wilt toch meedenken? Dat kan. U kunt uw ideeën, suggesties en reacties achterlaten in de digitale ideeënbus op de projectpagina. Ook kunt u hier een vragenlijst met stellingen invullen. Wij zien en spreken u graag tijdens één van de bijeenkomsten. Heeft u vooraf nog vragen? Stuur dan een e-mail naar rodenzuid@noordenveld.nl.

Het concept plan

Roden-Zuid is in de gemeentelijke Woonvisie aangewezen als belangrijke locatie voor woningbouw. Met het gebiedsplan zetten we de volgende stap. In dit plan staan richtlijnen voor de kenmerken en uitstraling van de woningen, hoe ze in het bestaande landschap passen en de verkeersontsluiting wordt beschreven. In 2021 zijn locaties voor waterberging aangewezen en is besloten dat er geen nieuwe weg tussen de Maatlanden en de Norgerweg komt.

Definitief plan

Reacties en suggesties worden verwerkt in een verslag over de participatie. Op basis van deze input zullen we het plan aanpassen naar de definitieve versie en deze aan de gemeenteraad voor goedkeuring voorleggen. Na goedkeuring gaat het plan de volgende fase in. Dan gaan we aan de slag met het uitwerken van stedenbouwkundige plannen, het aanpassen van het Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan), en bijbehorende onderzoeken. Dan volgen opnieuw informatiebijeenkomsten.

Kijk voor meer informatie op de projectpagina Roden Zuid