Gemeentelijke bomen kappen

Binnenkort gaan we in bijna de hele gemeente weer bomen kappen. We doen dit vaak vanwege veiligheid: veel bomen in Noordenveld hebben kans op omwaaien als gevolg van de laatste storm.

De gemeenteraad heeft een bomenbeleidsplan vastgesteld. Hierin staat aangegeven wat de reden kan zijn als er een boom of meerdere bomen wordt/ worden gekapt. Eén van de redenen is veiligheid. Veel bomen in Noordenveld hebben nu kans op omwaaien als gevolg van de laatste storm.

Binnenkort kappen we in bijna de hele gemeente weer bomen. Op  officiëlebekendmakingen.nl kunt u alle informatie lezen over de locatie, de soort en de aantallen. Ook vermelden we hier de redenen waarom we de bomen kappen.

Herplant

Op of nabij alle locaties waar we bomen kappen, planten we zoveel mogelijk verschillende inheemse bomen terug. Hiermee vergroten we de biodiversiteit. Zo zorgen we op de langere termijn voor een gezonde bomenstructuur en verminderen we de kans op massale uitval.