Inloopbijeenkomst doorfietsroute Peize

De doorfietsroute tussen Roden en Groningen is bij Peize nog niet optimaal. Om de route te verbeteren zijn 4 mogelijke routes bij Peize onderzocht: een route om Peize heen, een route over het industrieterrein bij Peize, een route dwars door het dorp en een verbetering van de huidige route door de buurt De Westerd.

De 4 routes zijn gedeeld met de Fietsersbond. De Fietsersbond en de gemeente zijn het met elkaar eens dat het verbeteren van de huidige route de beste optie is. Deze ‘upgrade’ van de huidige route is uitgewerkt en ingepast in het ontwerp van het project ‘Werk aan De Westerd’. Het ontwerp van de aansluiting met de Groningerweg is nog niet klaar. Daar is meer tijd voor nodig. 

Wilt u meer weten over het verbeteren van dit stukje van de doorfietsroute?  

Kom dan naar de inloopbijeenkomst op woensdag 30 augustus van 16.00 tot 19.00 uur nabij de bouwkeet van Avitec op het veldje langs de De Conincklaan. Daar kunt u spreken met vertegenwoordigers van de gemeente, van het project Werk aan De Westerd en van aannemer Avitec. Avitec voert het project Werk aan De Westerd uit.