Maaien gazons en bermen

Wij gaan weer starten met het maaien van de gazons en bermen in de bebouwde kom en het buitengebied. Het maaien gebeurt op verschillende manieren.

In de bebouwde kom

Enkele gazons maaien wij vaak om het gras kort te houden. Dit zijn de gazons die veel worden gebruikt (sportvelden, speeltuinen en begraafplaatsen) en de gazons op plekken waar de verkeersveiligheid belangrijk is. Op de overige gazons is meer aandacht voor het verhogen van de biodiversiteit. Die maaien we daarom in fasen. Hierbij maaien we delen wel en delen niet. Er ontstaat daardoor een variatie aan bloeiende planten waar insecten hun voedsel kunnen vinden.

Schapenbegrazing

Naast het maaien met machines wordt ook dit jaar weer een deel van de bermen en gazons begraasd door schapen. Met de schapenbegrazing ontstaat een variatie aan planten, wat goed is voor insecten. Langs de waterranden grazen de schapen niet, zodat amfibieën en reptielen hier kunnen blijven leven. 

Bermen in het buitengebied

Ons doel is om ook in de bermen de biodiversiteit te verhogen. De kruiden krijgen hierdoor de mogelijkheid om te bloeien en hun zaden te laten rijpen. Het gemaaide gras wordt afgevoerd om de bermen minder voedselrijk te maken en meer bloeiende planten in de bermen te krijgen. Het maaien vindt in meerdere fasen plaats. Dit betekent dat enkele delen blijven staan zodat kleine dieren en insecten hun schuilmogelijkheid behouden en er altijd bloeiende planten als voedselbron en schuilplaats aanwezig blijven.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Beheer via 088 - 050 88 86.