Noordenvelders geven afvalbeleid 8,1

Inwoners van Noordenveld geven het afvalbeleid gemiddeld een 8,1. Ze zijn tevredener dan 4 jaar geleden: in 2018 was het gemiddelde cijfer nog een 7,5. Dit blijkt uit een onderzoek dat het onderzoeksbureau Enneüs in 2022 deed. 709 huishoudens vulden een vragenlijst in over het afvalbeleid in onze gemeente.

Wethouder Alex Wekema is blij met het rapport: “Het is een mooi resultaat! Ik ben trots op onze gemeentelijke reinigingsdienst. En op onze inwoners, want een goede afvalscheiding begint bij de bron. Ik wil dan ook graag kijken naar de suggesties die inwoners ons hebben gegeven en ons afvalbeleid verder verbeteren.”

Meer informatie

Het onderzoek leverde naast een cijfer ook veel informatie op. Zo bleek dat stankoverlast de grootste belemmering is voor inwoners bij het scheiden van etensresten en dat meer dan 93% tevreden is over het Brengstation. Ook leverde het onderzoek veel feedback op van inwoners. Zo kwamen er opmerkingen over het wegwaaien van zakken. Slechts iets meer dan de helft van de inwoners (ongeveer 60%) gaf aan bekend te zijn met het mobiele brengstation (de Afvalkraam), waar inwoners gratis enkele soorten afval in kleine hoeveelheden kwijt kan.