Paasvuren stoken

Algemeen

Wilt u een paasvuur stoken? Dan vraagt u een ontheffing bij ons aan. U gebruikt daarvoor het aanvraagformulier ontheffing paasvuur.

Wat u moet weten

Alleen een buurt- of belangenvereniging kan een ontheffing aanvragen. Tijdens de opbouw van de paasbult en tijdens het branden van het paasvuur moeten ten minste 2 meerderjarige personen van de organisatie aanwezig zijn totdat het vuur uit is. De paasbult mag alleen worden aangestoken als de windkracht 5 Beaufort of minder is. De paasbult mag alleen worden aangestoken als op de website www.natuurbrandrisico.nl is aangegeven dat fase 1 van toepassing is.

Voorwaarden

Voor een paasvuur gelden onder meer de volgende afstandseisen:

  • De paasbult ligt op meer dan 50 meter afstand van een bouwwerk
  • De paasbult ligt op meer dan 200 meter afstand van rietgedekte bebouwing
  • De paasbult ligt op meer dan 500 meter afstand van een provinciale of rijksweg
  • De paasbult ligt op meer dan 20 meter afstand van overige wegen
  • De paasbult ligt op meer dan 100 meter afstand van bos, heide, veen of ander natuurgebied
  • De paasbult is tot op 50 meter goed bereikbaar voor een uitrukvoertuig van de brandweer 
  • De paasbult ligt op meer dan 40 meter afstand, maar bij voorkeur meer dan 500 meter, van een hoogspanningstracé. Let op! Als de afstand minder dan 500 meter is, maakt u een melding bij de netbeheerder
  • U bent verantwoordelijk voor het opruimen van paasvuur restanten. Mocht de paasbult niet kunnen worden aangestoken dan zal deze moeten worden verwijderd. De kosten voor het opruimen en verwijderen van de paasbult zijn voor rekening van uw organisatie

Bij de aanvraag moet u een kadastrale tekening (schaal 1:1000) toevoegen waarop staat aangegeven waar het paasvuur ligt

Aanvragen