Subsidie winkelgebied Roden

Algemeen

Heeft u een bedrijf of pand in het winkelgebied in Roden? Dan kunt u voor een aantal plannen subsidie aanvragen. Als u de gevel van uw pand wilt verbeteren. Als u in het aanloopgebied de bestemming van uw pand wilt transformeren van detailhandel naar een andere bestemming. Als u uw bedrijf wilt verhuizen van het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied. Ook voor het ontwikkelen van de plannen kunt u subsidie aanvragen.

Er is al meer subsidie aangevraagd dan we in deze regeling beschikbaar hebben. U kunt geen subsidie meer aanvragen.

Wat u moet weten

 • U krijgt subsidie als u voldoet aan de voorwaarden en er is nog geld beschikbaar
 • Het kernwinkelgebied omvat de Albertsbaan, Heerestraat en de Brink. De aanloopgebieden zijn de Raadhuisstraat, de Kanaalstraat en de Schoolstraat, en enkele panden aan de Nieuweweg. Op de pdf van de kaart die hieronder staat ziet u de exacte indeling.
 • Twijfelt u of uw plan in aanmerking komt voor subsidie, dan belt of mailt u: tel. 088 - 050 88 87 of m.romashuk@noordenveld.nl

Waarvoor u subsidie kunt aanvragen

Er zijn 5 verschillende subsidies. U kunt de subsidies in combinatie met elkaar aanvragen. De belangrijkste voorwaarden voor de subsidies staan hieronder. Alle voorwaarden staan in de nadere regel Subsidie winkelgebied centrum Roden.

Transformatie

 • Subsidie voor het wijzigen van de bestemming van een pand. In het kernwinkelgebied van detailhandel naar horeca, in het aanloopgebied van detailhandel naar een andere bestemming die past binnen de visie en het ruimtelijk kader centrumgebied
 • 40 % van de kosten tot een maximum van € 100.000,-
 • De transformatie leidt tot een verbetering van de kwaliteit van het gebied
 • De eigenaar van het pand gaat akkoord met de verandering van de bestemming. Bij eventuele verkoop bedingt hij dat het pand niet opnieuw voor detailhandel zal worden gebruikt
 • Bij uw aanvraag stuurt u een transformatieplan mee. Dat bestaat in elk geval uit een voorlopig ontwerp en een begroting van de kosten (onderbouwd met een offerte van een deskundige)

Gevelverbetering

 • Subsidie voor het verbeteren van de gevel van een pand in het kernwinkelgebied
 • 50 % van de investering, met een maximum van € 30.000,-
 • De gevelverbetering leidt tot een verbetering van het aanzicht van het pand en het gebied
 • De gevelverbetering past binnen de voorwaarden van (de randvoorwaarden van) het ruimtelijke kader
 • Bij uw aanvraag stuurt u een gevelverbeteringsplan mee. Dat bestaat in elk geval uit een voorlopig ontwerp en een begroting van de kosten (onderbouwd met een offerte van een deskundige)

Verplaatsing

 • De subsidie wordt verstrekt voor de verplaatsing van een bestaande onderneming a. vanuit het aanloopgebied naar het kernwinkelgebied en b. binnen het kernwinkelgebied
 • Een vergoeding aan de ondernemer voor herinvesteringen, zoals kosten voor verbouwing, inrichting, verhuizing, reclame, het afkopen van een lopend huurcontract
 • De hoogte van de subsidie voor het verplaatsen van de onderneming bedraagt voor a. 50 % tot een maximum van € 80.000,- en voor b. 50% tot een maximum van € 40.000,-
 • U moet stoppen met de onderneming op de oude locatie en mag ook geen nieuwe onderneming starten in het aanloopgebied
 • U moet minimaal 2 jaar gevestigd blijven in het kernwinkelgebied
 • Bij uw aanvraag stuurt u een verplaatsingsplan mee. Dat bevat in elk geval een begroting van de kosten die u voor de uitvoering moet maken (onderbouwd met een offerte van een deskundige)

Planontwikkeling

 • Subsidie voor het (laten) maken van een transformatieplan voor een pand in het aanloopgebied of in het kernwinkelgebied
 • 70 % van de kosten met een maximum van € 3.000,-
 • Bij uw aanvraag stuurt u een offerte voor het op te stellen transformatieplan en een beknopt plan van aanpak

Herontwikkeling

 • De subsidie voor de herontwikkeling van een leegstaand pand in het kernwinkelgebied om de verhuurbaarheid van het pand te vergroten. 
 • De subsidie bestaat uit een vergoeding aan de eigenaar die investeringen pleegt aan het vastgoedobject
 • 50 % van de investeringen tot een maximum van € 25.000,-
 • De herontwikkeling leidt niet tot een uitbreiding van het aantal m2 winkeloppervlakte. Investeringen zijn meer dan regulier onderhoud
 • Eventuele aanpassingen aan de gevel van het pand leiden tot een verbetering van het aanzicht en de ruimtelijke kwaliteit van het vastgoedobject zelf en ook van het gebied waarin het ligt en past binnen het ruimtelijk kader
 • Bij uw aanvraag stuurt u een herontwikkelingsplan mee. Het herontwikkelingsplan bevat een: 1. v​​​​​​oorlopig ontwerp van de benodigde aanpassing en inrichting van het te herontwikkelen pand, 2. een begroting van de kosten voor de uitvoering en 3. een offerte van een deskundige.

Aanvragen

Om de subsidie aan te vragen heeft u uw DigiD en uw KvK-nummer nodig. Daarnaast stuurt u de hierboven genoemde bijlagen mee.

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken of u subsidie krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.