Tijdelijke crisisnoodopvang in Prins Willem-Alexander-hoeve

Vanaf half januari 2023 worden rond de 40 asielzoekers opgevangen in de Prins Willem Alexander-hoeve in Alteveer.

Landelijk hebben alle provincies van de Rijksoverheid de opdracht gekregen om het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) te ondersteunen. Net als alle andere Drentse gemeenten ziet de gemeente Noordenveld het ook als een humanitaire plicht om te helpen.

In samenwerking met de gemeente Noordenveld, de Veiligheidsregio Drenthe en de COA is besloten om vanaf medio januari 2023 rond de 40 asielzoekers onderdak te bieden op het terrein van de Prins Willem Alexander-hoeve. Het betreft hier vooral vrouwen/moeders en kinderen tot 12 jaar. Dit is een groep die momenteel in Coevorden verblijft. In de Prins Willem Alexander-hoeve wordt voor nu opvang geboden tot 1 april 2023.