Wmo-cliënten tevreden

Inwoners van de gemeente Noordenveld die gebruikmaken van hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn over het algemeen tevreden over de hulp die zij ontvangen. Dat blijkt uit het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022.

In het kader van het onderzoek kregen 177 inwoners van de gemeente Noordenveld, die in 2022 een aanvraag voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo deden, een vragenlijst toegestuurd. 64 van hen namen aan het onderzoek deel. Zij beantwoordden onder meer vragen over de manier waarop ze het contact met de gemeente hebben ervaren en over de kwaliteit en het effect van de ondersteuning.

Kwaliteit van ondersteuning is goed

79 procent van de deelnemers aan het onderzoek gaf aan de kwaliteit van de ondersteuning goed te vinden. 79 procent vindt dat de geboden ondersteuning bij de hulpvraag past. 74 procent van de respondenten kan zich door de hulp vanuit de Wmo beter redden en 70 procent zegt door de hulp een betere kwaliteit van leven te hebben.

 Ook de manier waarop cliënten contact hadden met de gemeente wordt als positief beoordeeld. 81 procent van de deelnemers geeft aan te weten waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag. 86 procent voelde zich snel geholpen, 94 procent voelde zich serieus genomen en 90 procent van de respondenten zocht samen met de medewerker naar een oplossing.

Onafhankelijk cliëntondersteuner 

Op het moment dat een inwoner met een ondersteuningsvraag bij de gemeente komt, wordt diegene gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Het merendeel van de inwoners maakt hier echter geen gebruik van. 19 procent van de respondenten gaf aan al bekend te zijn met de onafhankelijk cliëntondersteuner. Dat komt overeen met het landelijk beeld.

De resultaten van het onderzoek zijn over de gehele linie constant en vergelijkbaar met voorgaande jaren. Gemeenten zijn verplicht om elk jaar een cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren en hierover te rapporteren. Het doel is om op basis van de resultaten de dienstverlening en de kwaliteit van de voorzieningen te verbeteren. Het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2022 is uitgevoerd door adviesbureau ZorgfocuZ.