Aanmelden nieuwsbrief

Algemeen

Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief NoordenveldMail, krijgt u elke week een e-mail met het nieuws van de laatste 7 dagen op onze website. U ontvangt de nieuwsbrief elke dinsdag om ongeveer 18.00 uur.

Nieuwsbrief gemeenteraad

Ook de gemeenteraad verstuurt elke week een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief ontvangt u op vrijdag. In deze nieuwsbrief staan:

  • Brieven die aan de raad gestuurd zijn

  • Besluitenlijsten van het college

  • Agenda's en stukken van het presidium, de raads- en commissievergaderingen

Aanmelden nieuwsbrief gemeenteraad