Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Noordenveld streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van deze website (Noordenveld.nl).

Toegankelijkheidsverklaring

Het toegankelijkheidslabel van Gemeente Noordenveld (https://www.noordenveld.nl/). Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.

Onder het kopje 'Toelichting op de nalevingsstatus' leest u hoe ver wij zijn gevorderd met de toegankelijkheid van noordenveld.nl en welke noodzakelijke maatregelen wij nemen om de website toegankelijker te maken.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf lichten wij nader toe waarom de website Noordenveld.nl nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

Wij hebben deze website laten testen op de toegankelijkheidseisen. Daaruit zijn een aantal problemen naar voren gekomen waardoor deze website nog niet volledig voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De meeste van deze problemen zijn ondertussen opgelost.

Wij zullen ons de komende tijd richten op het oplossen van het laatste probleem op het gebied van toegankelijkheid.

  • De pdf's die op onze website staan voldoen namelijk niet allemaal aan de eisen. Dit lossen we op door beleidsdocumenten in toegankelijke vorm te publiceren op overheid.nl. Pdf's die op de website moeten blijven staan maken we alsnog toegankelijk.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 15 juli 2021 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Gemeente Noordenveld, Kirsten Ipema, wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 4 januari 2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail ons dan: postbus@noordenveld.nl.

Wat u van ons kunt verwachten

  • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
  • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
  • Binnen 3 weken handelen wij uw verzoek af

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Overzicht toegankelijkheidsverklaringen

Klik op een link om de toegankelijkheidsverklaring van de website te bekijken. Of kijk in het register van toegankelijkheidsverklaring.nl.