Alcoholvergunning

Algemeen

Als u alcohol verkoopt in een café, restaurant, slijterij, kantine of dorpshuis heeft u een alcoholvergunning nodig. Deze vergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een alcoholvergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Aanvragen

U vindt de aanvraagformulieren onder downloads. Vul het juiste formulier in en stuur uw aanvraagformulier naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Meesturen

 • Uittreksel uit het handelsregister. Dit vraagt u op bij de Kamer van Koophandel

 • Als de horecagelegenheid nieuw of verbouwd is: gegevens waaruit blijkt  wat de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie is

 • Als u een stichting of vereniging bent: bestuursreglement en namenlijst van de barvrijwilligers

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder

 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld). Wij toetsen uw aanvraag aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)

 • U heeft een Verklaring Sociale Hygiëne

 • Het pand voldoet aan de inrichtingseisen. Deze staan in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het Bouwbesluit

Wanneer vergunning nodig

 • U neemt een kantine, café, restaurant, slijterij of dorpshuis over (iemand anders wordt de eigenaar van een bestaande horecagelegenheid)
 • De ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • U begint een kantine, café, restaurant, slijterij of dorpshuis

Alcohol schenken op evenement

Wilt u drank verkopen of schenken op een evenemententerrein? Dan heeft u geen alcoholvergunning nodig maar vraagt u een tijdelijke ontheffing aan.

Wijziging leidinggevende melden

Als er een nieuwe leidinggevende komt, hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. U geeft dit wel aan ons door.

Verbouwing pand melden

Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert, geeft u dit door. Want de omschrijving op de vergunning moet kloppen met de feitelijke situatie. U doet dit via het omgevingsloket van Rijksoverheid. Meer over verbouwing melden

Kosten

 • Alcoholvergunning: € 244,90
 • Wijziging vergunning vanwege een verbouwing: € 117,05
 • Melding leidinggevende: € 117,05