Alcoholvergunning

Algemeen

Als u alcohol verkoopt in een café, restaurant, slijterij, kantine of dorpshuis heeft u een alcoholvergunning nodig. Deze vergunning is persoonsgebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een alcoholvergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan.

Aanvragen

U vindt de aanvraagformulieren onder downloads. Vul het juiste formulier in en stuur uw aanvraagformulier naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Meesturen

 • Uittreksel uit het handelsregister. Dit vraagt u op bij de Kamer van Koophandel
 • Als de horecagelegenheid nieuw of verbouwd is: gegevens waaruit blijkt  wat de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie is
 • Als u een stichting of vereniging bent: bestuursreglement en namenlijst van de barvrijwilligers

Voorwaarden

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld). Wij toetsen uw aanvraag aan de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (wet Bibob)
 • U heeft een Verklaring Sociale Hygiëne
 • Het pand voldoet aan de inrichtingseisen. Deze staan in de Alcoholwet, de Alcoholregeling en het [Besluit bouwwerken leefomgeving]

Wanneer vergunning nodig

 • U neemt een kantine, café, restaurant, slijterij of dorpshuis over (iemand anders wordt de eigenaar van een bestaande horecagelegenheid)
 • De ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
 • U begint een kantine, café, restaurant, slijterij of dorpshuis

Alcohol schenken op evenement

Wilt u drank verkopen of schenken op een evenemententerrein? Dan heeft u geen alcoholvergunning nodig maar vraagt u een tijdelijke ontheffing aan.

Wijziging leidinggevende melden

Als er een nieuwe leidinggevende komt, hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen. U geeft dit wel aan ons door.

Verbouwing pand melden

Als u de inrichting van een horecabedrijf zodanig heeft veranderd dat dit  niet meer in overeenstemming is met de omschrijving op de alcoholvergunning, moet u de wijziging binnen 1 maand melden. U kunt hierover contact opnemen met de vakgroep Bijzondere wetgeving.

Kosten

 • Alcoholvergunning: € 252,25
 • Wijziging vergunning vanwege een verbouwing: € 120,55
 • Melding leidinggevende: € 120,55
 • Aanmelding register sociale hygiëne:  € 92,-, herregistratie is gratis (zie toelichting hieronder)

Nieuw Register Sociale Hygiëne

Sinds 1 juli 2023 is het nieuwe register sociale hygiëne operationeel. Dit wordt beheerd door de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Iedereen die al geregistreerd stond in het SVH Register sociale hygiëne kan vanaf 1 juli een gratis herregistratie aanvragen via www.registersocialehygiene.nl. Hier heeft u 5 jaar de tijd voor.

Herregistratie Sociale Hygiëne vanaf 1 juli

Van iedereen die voor 1 juli geregistreerd staat bij SVH in het Register Sociale Hygiëne, worden de gegevens overgedragen aan de Lcsh. Maar dit betekent niet dat u automatisch in het nieuwe register staat. U moet zichzelf aanmelden bij de Lcsh met DigiD. Dit is noodzakelijk vanwege de privacywetgeving (AVG).

U heeft tot en met 30 juni 2028 de tijd om u opnieuw te registreren. Als u te laat bent, vervalt uw registratie bij SVH. U moet dan opnieuw examen afleggen om in het nieuwe register te worden opgenomen.

SVH Diploma Sociale Hygiëne behaald na 1 juli?

Bent u op of na 1 juli 2023 geslaagd voor uw diploma sociale hygiëne?Dan meldt u zich meteen aan bij de Lcsh op www.registersocialehygiene.nl. U logt hier in met DigiD. U beantwoordt enkele vragen over uw persoonsgegevens, die vervolgens worden vergeleken met de Basisregistratie Personen (BRP) en de gegevens die zijn ingevuld bij het examen. De aanmelding bij de Lcsh kost € 92,- per registratie.

Wat blijft hetzelfde?

Veel verandert niet. 

 • U kunt terecht bij een SVH-erkende opleider voor uw opleiding sociale hygiëne
 • U kunt examen afleggen bij SVH
 • Het diploma is verplicht om bijgeschreven te worden in het register. 

Het enige verschil is de plek waar de registratie wordt bijgehouden en dat u zichzelf voortaan bij de Lcsh moet registeren na ontvangst van uw diploma.

Voor meer informatie over de wijzigingen na 1 juli 2023 verwijzen we naar de website van de Lcsh.