Bedrijfskavel kopen

Algemeen

Bent u op zoek naar bouwgrond voor uw bedrijfspand? Hieronder vindt u het aanbod in Roden.

Voor meer informatie kunt u bellen, whatsappen of mailen.

Contactgegevens

Contactpersoon: Haris Dzelilovic
E-mail: h.dzelilovic@noordenveld.nl

Telefoonnummer: 06 - 296 350 61

Bedrijvenpark Haarveld Roden

Bedrijvenpark Haarveld is 1 van de groenste bedrijventerreinen van Noord-Nederland. Het bedrijventerrein is goed bereikbaar via de rondweg en provinciale weg vanaf de A7 en A28. Groningen ligt op slechts 12 kilometer afstand. Door de ligging, mogelijkheden en het groene karakter is Haarveld een zeer gewilde locatie voor MKB-bedrijven om zich te vestigen. In 2019 is het bestemmingsplan aangepast van bedrijventerrein Haarveld. Hierdoor is dit bedrijventerrein de perfecte plaats voor bedrijven met een lage milieucategorie.

Overzicht van kavels Haarveld

Uitgifte laatste kavels Haarveld

Wij zijn de laatste jaren druk bezig geweest met de verkoop van bedrijfskavels op Haarveld. Op dit moment zijn de laatste kavels beschikbaar voor de verkoop. Voor deze (laatste) kavels zijn mogelijk meerdere gegadigden per kavel. Daarom zal dit gaan via een openbare inschrijving. Gegadigden kunnen zich inschrijven tot en met 21 juni 2024

Op basis van het Uitgifteprotocol laatste kavels Haarveld worden de kavels vervolgens in optie gegeven. Een bedrijf mag zich inschrijven op maximaal 2 voorkeurskavels tegelijkertijd. Hieronder treft u een lijst en aanvullende informatie over alle nog beschikbare kavels waarop ingeschreven kan worden.

Nr.Soort locatieBijzonder-hedenOppervlakte
circa
Milieu-categorieWelstands-regime
4*zichtlocatiehoekkavel1.910 m2t/m 2hoog
5*zichtlocatie-2.405 m2t/m 2hoog
6zichtlocatie-2.885 m2t/m 2hoog
32bedrijfslocatiemaximum bouwhoogte 11 m, beschermde houtsingel naast perceel2.005 m2t/m 2hoog
38bedrijfslocatiemaximum bouwhoogte 11 m, beschermde houtsingel naast perceel2.960 m2t/m 3.1hoog
39bedrijfslocatiemaximum bouwhoogte 11 m, beschermde houtsingel naast perceel1.500 m2t/m 2hoog

 

* Voor de kavels 4 en 5 geldt dat als een inschrijver met voldoende onderbouwing kan aantonen dat hij beide kavels nodig heeft om zijn bedrijf(spand) daarop te realiseren én de desbetreffende inschrijver voor één van die kavels de hoogste totaalscore heeft bij de beoordeling overeenkomstig de gunningscriteria die inschrijver op de beide kavels gezamenlijk het eerste recht tot optie krijgt (zie Uitgifteprotocol laatste kavels Haarveld voor meer informatie).
 

Voorwaarden 

Voor deze kavels komen bedrijven in aanmerking die een bedrijfspand voor eigen gebruik willen realiseren (eindgebruikers). De te realiseren bebouwing en bedrijfsactiviteiten moeten voldoen aan het bestemmingsplan en welstandsnota. Op basis van het bestemmingsplan zijn bedrijven tot maximaal milieucategorie 3.1 toegestaan. De gemeente zal de beoogde bedrijfsactiviteiten toetsen op basis van de Handreiking “Bedrijven en milieuzonering” uit 2009 van de VNG.

Bedrijven die zich willen vestigen en een bedrijfspand willen realiseren op een of meer beschikbare kavels, kunnen hun belangstelling kenbaar maken tot en met uiterlijk vrijdag 21 juni. Hiertoe moet het Inschrijfformulier laatste bedrijfskavels Haarveld volledig worden ingevuld en ondertekend en tijdig gemaild worden naar: ez@noordenveld.nl

Op deze uitgifte zijn de volgende documenten van toepassing:

Meubelboulevard Westeres Roden

De Westeres is een meubelboulevard aan de noordkant van Roden. Het bedrijventerrein ligt meteen naast de provinciale weg. Vanuit Groningen en Leek is het terrein gemakkelijk te bereiken. Er is een origineel en gevarieerd aanbod aan bedrijven, zowel lokaal als van landelijke ketens. Gevestigde bedrijven: Gamma, Tuincentrum Roden, Vida Libre, Roadz, Prominent en 50plusland, Decokay, Aart Kok Adventures, Dutch luxury Bedding, Spacom luxury outlet en autoshowroom Autoroden.nl.

Mogelijkheden

De Westeres is vooral bedoeld voor detailhandel die veel ruimte nodig heeft voor de verkoop van artikelen zoals auto's, boten, caravans, landbouwwerktuigen, artikelen voor inrichting van woning en tuin, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair.

Beschikbare kavels

In overleg is het formaat van de kavel aan te passen aan uw ruimtebehoefte. Prijzen zijn exclusief BTW vanaf € 75,- per vierkante meter.

Reststroken bedrijventerreinen

Op onze bedrijventerreinen ontstaan soms reststroken. Dit zijn stukken grond op bedrijventerreinen die, om welke reden dan ook, nog in het bezit zijn van de gemeente en eventuele rechten/plichten en/of erfdienstbaarheden met zich meedragen.

Beschikbare stroken

Prijzen zijn exclusief BTW € 75,- per vierkante meter.

Op dit moment zijn er geen reststroken te koop op onze bedrijventerreinen.

Bedrijventerreinen regio Groningen-Assen