Beleidskader Energieprojecten in het landschap

Het beleidskader Energieprojecten in het landschap bevat spelregels voor iedereen die met een energieproject wil bijdragen aan een duurzaam Noordenveld. We willen naar een klimaatneutraal Noordenveld in 2040. Dat zijn we nog niet. Daar moeten we samen veel voor doen, zoals energie besparen en duurzaam opwekken. Met alleen zonnepanelen op daken halen we onze duurzame doelen niet. We moeten op zoek naar manieren om energie op te wekken in het landschap. Dat willen op een verstandige manier doen. Een belangrijke reden hiervoor is dat we zuinig zijn op het landschap van Noordenveld.

We vinden het belangrijk dat inwoners meepraten als er iets gaat gebeuren in hun woonomgeving. Ook moeten zij financieel mee kunnen doen in een energieproject. Daarvoor hebben we spelregels opgesteld. Die spelregels staan in het Beleidskader Energieprojecten in het landschap. In dit beleidskader leest u wat we willen bereiken en hoe ons speelveld eruit ziet. De beschreven spelregels maken voor initiatiefnemers en inwoners duidelijk welke onderwerpen aan bod moeten komen. Aan het einde van het proces beoordelen wij als gemeente of wij een omgevingsvergunning kunnen verlenen of een bestemmingsplan vast kunnen stellen.