Beschermd monument verbouwen

Algemeen

Voor eigenaren van een monument gelden andere eisen bij onderhoud en verbouwing. U heeft in meer gevallen een omgevingsvergunning nodig. Deze vraagt u aan via het online omgevingsloket. Ook kunt u hier checken of u een vergunning nodig heeft.

Wat u moet weten

Monument

Een monument is een beschermd bouwwerk. Wilt u een monument verbouwen, herstellen, aanpassen of slopen? Dan heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Voor sommige werkzaamheden heeft u geen omgevingsvergunning nodig.

  • Gewoon onderhoud zoals het bijhouden van schilderwerk in dezelfde kleuren en kleine reparaties met oorspronkelijke materialen
  • Aanpassingen binnen in het monument kunnen soms zonder vergunning. Bijvoorbeeld het verwijderen van een niet-historische keuken of plafond. Voor interne wijzigingen van het oorspronkelijke monument en veranderingen van het oude casco heeft u vaak wel een vergunning nodig. Voor de zekerheid kunt u hierover beter contact met ons opnemen
  • Heeft uw monument onderdelen die geen monumentale waarde hebben? Bijvoorbeeld een recente schuur? Dan zijn de bouwactiviteiten aan deze onderdelen soms ook vergunningsvrij

Wilt u weten of uw woning een monument is? Alle monumenten in onze gemeente zijn te vinden in het rijksmonumentenregister.

Beschermd dorpsgezicht

Voor een beschermd dorpsgezicht gelden lichtere eisen dan voor een monument.  Binnen het gebied van een beschermd dorpsgezicht kunt u een aantal zaken vergunningsvrij aanpassen. Maar voor sommige andere aanpassingen die normaal vergunningvrij zijn heeft u wel een omgevingsvergunning nodig. Graag vertellen wij u hier meer over. Wij hebben 3 beschermde dorpsgezichten in Veenhuizen, Westervelde en Zuidvelde. Op de kaart van beschermde dorpsgezichten staat meer informatie.

Aanduiding karakteristiek

Heeft uw pand de aanduiding 'karakteristiek' in het omgevingsplan, dan moet u bij ingrepen aan de straatkant van het pand altijd een omgevingsvergunning aanvragen.

Overleg

  • Heeft u een vraag over uw bouw- of verbouwplan? Bel ons dan 088 - 050 88 88 of mail postbus@noordenveld.nl
  • Twijfelt u of uw plannen haalbaar zijn? Dien dan een conceptaanvraag in in het Omgevingsloket. Wij toetsen uw plan aan het omgevingsplan, de monumententoets en de ruimtelijke kwaliteit. 
  • Aan een conceptaanvraag zijn kosten verbonden, die we later met de vergunningsaanvraag verrekenen. Bel om te overleggen of een afspraak te maken