Bestemmingsplannen

Algemeen

Met bestemmingsplannen en beheersverordeningen regelt de gemeente waar u wel en niet mag bouwen. En hoe u gebouwen en grond mag gebruiken. Geldende plannen en verordeningen bekijkt u online of op het gemeentehuis.

Wat u moet weten

  • Iedereen moet zich aan een bestemmingsplan en een beheersverordening houden: inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf

  • Een bestemmingsplan en een beheersverordening bestaan uit 1 of meerdere kaarten, de regels en een toelichting

Bestemmingsplan in procedure

Een bestemmingsplan komt volgens een vaste procedure tot stand. Zolang het plan nog in procedure is, ligt het ter inzage. U kunt dan uw mening geven en bezwaar maken. Bezwaar maken tegen plannen die al zijn vastgesteld, kan niet.

Plannen die nu in procedure zijn (Overheid.nl)

Vergunning

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig.