Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Algemeen

Bel het Noordelijk Belastingkantoor als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Bezwaar maken doet u in het Belastingloket. U logt hier in met DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

De bewoner die op de aanslag staat logt in met DigiD.
Het Noordelijk Belastingkantoor behandelt voor ons de bezwaren. Bel 088 - 787 9000 als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over de aanslag.

Info voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Hoe het werkt

  • U heeft het nummer van de aanslag nodig. Dit staat op het aanslagbiljet
  • U vult in tegen welk deel van de aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • U kunt een bijlage meesturen, bijvoorbeeld als u zelf net een taxatie heeft laten doen

Schriftelijk bezwaar maken

Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Aanslagnummer
  • Reden van bezwaar
  • Uw handtekening
  • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Stuur uw brief naar:

Het Noordelijk Belastingkantoor
Ter attentie van de heffingsambtenaar

Postbus 88
9700 AB Groningen

Uitstel van betaling

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. U hoeft dus geen uitstel van betaling meer aan te vragen als u bezwaar maakt.

Bezwaar maken via een bureau

Zelf bezwaar maken is gemakkelijk, maar er zijn veel bureaus die aanbieden bezwaar voor u te maken op basis van no cure, no pay. Dit lijkt gratis voor u, maar deze bureaus verdienen geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. Die vergoeding is al snel € 700,-. Als u eerst met onze taxateurs belt, kijken we samen of de waarde goed is.