Bezwaar maken gemeentelijke belastingen

Algemeen

Bel het Noordelijk Belastingkantoor als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over uw aanslag. Bezwaar maken doet u in het Belastingloket. U logt hier in met DigiD. Uw bezwaar moet binnen 6 weken vanaf de datum die op uw aanslag staat bij ons binnen zijn.

Het Noordelijk Belastingkantoor behandelt voor ons de bezwaren. Bel 088 - 787 9000 als u het niet eens bent met de hoogte van de belasting of de WOZ-waarde. Of als u vragen heeft over de aanslag.

Info voor bedrijven

Heeft u een bedrijf? Dan kunt u niet inloggen op het Belastingloket.

Gebruik voor uw bedrijf het contactformulier voor bedrijven van het Noordelijk Belastingkantoor als u een vraag heeft over uw aanslag, bezwaar wilt maken, een betalingsregeling wilt treffen of kwijtschelding wilt aanvragen.

Bezwaar maken is gratis

Er zijn veel bureaus die aanbieden gratis bezwaar voor u te maken. Dit lijkt gratis voor u, maar deze bureaus verdienen geld aan de vergoeding die de gemeente aan hen moet overmaken als de waarde verlaagd wordt. Die vergoeding is al snel € 750,-. Als u eerst met onze taxateurs belt, kijken we samen of de waarde goed is.

Hoe het werkt

  • U heeft het nummer van de aanslag nodig. Dit staat op het aanslagbiljet
  • U vult in tegen welk deel van de aanslag u bezwaar maakt en waarom
  • U kunt een bijlage meesturen, bijvoorbeeld als u zelf net een taxatie heeft laten doen

Schriftelijk bezwaar maken

Bezwaar maken kan ook met een brief. De volgende gegevens zet u erin:

  • Uw naam en adres
  • Datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • Aanslagnummer
  • Reden van bezwaar
  • Uw handtekening
  • Machtiging als u namens iemand anders een bezwaar indient

Stuur uw brief naar:

Het Noordelijk Belastingkantoor
Ter attentie van de heffingsambtenaar

Postbus 88
9700 AB Groningen

Uitstel van betaling

U krijgt automatisch uitstel van betaling voor het deel van de aanslag waar u het niet mee eens bent. U hoeft dus geen uitstel van betaling meer aan te vragen als u bezwaar maakt.