Bijstandsfraude

Algemeen

Iemand die bijstand krijgt en opzettelijk verkeerde informatie aan de gemeente geeft, pleegt bijstandsfraude. Iedereen kan mogelijke fraude melden bij de gemeente. U kunt dit anoniem doen.

Anoniem of niet

U kunt bijstandsfraude anoniem melden. Dan is het belangrijk dat u alles doorgeeft wat u weet. Wij kunnen immers geen contact met u opnemen voor meer informatie.

Geeft u uw contactgegevens wel door? Wij kunnen dan niet met zekerheid zeggen dat u anoniem blijft.

Welke gegevens melden

Geef de aanleiding voor uw melding samen met zoveel mogelijk gegevens aan ons door. Zoals bijvoorbeeld:

  • werkadres(sen)
  • werktijden
  • soort werkzaamheden
  • gegevens partner
  • kenteken gebruikte auto('s)
  • verblijfadres(sen)
  • gegevens medebewoners
  • bezittingen en vermogen

Meer informatie

U kunt uw vermoeden van fraude ook schriftelijk of telefonisch melden.

Stuur uw brief naar:
Gemeente Noordenveld
Postbus 107
9300 AC  Roden

Of bel: 088 - 050 88 85