Bijstandsnorm, inkomen en eigen vermogen

Algemeen

Of u in aanmerking komt voor extra ondersteuning bij laag inkomen hangt af van uw inkomen en vermogen. Uw inkomen vergelijken wij met de bijstandsnorm. Hieronder vindt u de normbedragen voor de bijstand (de participatiewet). Dat zijn de meest voorkomende maximumbedragen om voor regelingen in aanmerking te komen. We gaan uit van de bedragen inclusief vakantiegeld. Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2023.

Bijstandsnorm

Jonger dan 21 jaar zonder ten laste komende kinderen

Gezinssituatie Bijstand zonder vakantiegeld Bijstand met vakantiegeld
Alleenstaand € 285,34

€ 300,36

Getrouwd, beide partners jonger dan 21 jaar € 570,68

€ 600,72

Getrouwd, 1 partner 21 jaar of ouder € 1.110,90 €  1.169,37

Jonger dan 21 jaar met 1 of meer ten laste komende kinderen

Gezinssituatie Bijstand zonder vakantiegeld Bijstand met vakantiegeld
Alleenstaande ouder € 285,34 € 300,36
Getrouwd, beide partners jonger dan 21 jaar € 900,90 € 948,32
Getrouwd, 1 partner 21 jaar of ouder € 1.441,12 € 1.516,97

21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd

Gezinssituatie Bijstand zonder vakantiegeld Bijstand met vakantiegeld
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.155,79 € 1.216,62
Getrouwd € 1.651,12 € 1.738,02

Pensioengerechtigde leeftijd of ouder

Gezinssituatie Bijstand zonder vakantiegeld Bijstand met vakantiegeld
Alleenstaand of alleenstaande ouder € 1.289,78 € 1.357,66
Getrouwd, 1 of beide partners pensioengerechtigde leeftijd of ouder € 1.751,42 € 1.843,60

Vermogen

  • Alleenstaande: maximaal € 7.605,-
  • Gezin of alleenstaande ouder: maximaal € 15.210,-