Boom kappen

Algemeen

Als u een boom wilt kappen, heeft u soms een omgevingsvergunning nodig. U vraagt deze vergunning aan met DigiD bij het omgevingsloket van Rijksoverheid. Bel ons als u twijfelt of u een vergunning nodig is. Staat de boom die u wilt kappen niet op uw eigen grond, dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar nodig.

Wanneer vergunning nodig

Meestal heeft u geen vergunning nodig voor het kappen van een boom op eigen grond. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Voor het kappen van de volgende bomen moet u een vergunning aanvragen:

  • Bomen die staan op de Monumentale bomenlijst (zie bijlage)
  • Bomen op een recreatieterrein, gelegen in bos, waarvan de stam een diameter heeft van meer dan 10 centimeter (gemeten op 1.30 meter hoogte)
  • Bomen bij een monumentaal pand of (voormalige) boerderij waarvan de stam een diameter heeft van meer dan 30 centimeter (gemeten op 1.30 meter hoogte) 
  • Bomen op een brink of in een laan
  • Bomen op een houtwal of in een houtsingel. Let op: gaat het om dunning of normaal onderhoud, dan heeft u geen vergunning nodig
  • Bomen buiten de bebouwde kom in een bos of rij. Let op: gaat het om dunning of normaal onderhoud, dan heeft u geen vergunning nodig. 
    Is het bos groter dan 10 are of bestaat de rij uit meer dan 20 bomen? Dan moet u naast een omgevingsvergunning aanvragen ook een kapmelding doen volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit doet u bij de provincie Drenthe
  • Bomen die ooit geplant zijn vanwege een herplantplicht

Uitleg begrippen

Dunning en normaal onderhoud

Bij dunning van houtwallen, houtsingels en bossen verwijdert u maximaal 50 procent van de kroonbedekking. De bomen en struiken die overblijven krijgen zo de ruimte om zich te ontwikkelen. U heeft alleen een vergunning nodig als u meer dan 50 procent wilt kappen.

Bij de keuze van de bomen die u kapt moet u er rekening mee houden dat er zogenaamde overstaanders blijven staan. Dit zijn de bomen die volledig mogen uitgroeien tot een boom met een volwaardige kroon.

Onder normaal onderhoud van een houtwal of houtsingel verstaan we het afzagen van de stam van de boom op 10 tot 30 centimeter hoogte. De stam kan daarna weer uitlopen en een dichte struiklaag vormen.

Houtwal en houtsingel

Een houtsingel is een aaneengesloten lijnvormige beplanting van bomen en struiken. De breedte kan erg variƫren. Een houtwal is vergelijkbaar, alleen staat de beplanting dan op een wal.

Monumentale boom

Op de lijst waardevolle en monumentale bomen staan bomen die beschermd zijn. Het zijn oudere, vaak beeldbepalende bomen met cultuurhistorische waarden. Deze bomen mag u niet zonder vergunning kappen. 

Brink

Een brink is een open ruimte in een dorp, meestal beplant met gras en bomen. Vanwege het cultuurhistorische karakter van een brink mogen de bomen niet zonder vergunning gekapt worden.

Laan

Een laan bestaat uit 1 of meer rijen aaneengesloten bomen langs een weg, pad, vaart of sloot.

Na uw aanvraag

De gemeente neemt binnen 8 weken een besluit. Als het nodig is, verlengen we deze beslistermijn. Wij laten u dit weten.

Let op: als u een vergunning krijgt, mag u niet meteen kappen. U moet 4 weken wachten.

Meer informatie

Meer informatie staat in in het Bomenbeleidsplan.