Bouwen zonder vergunning

Algemeen

U heeft niet altijd een omgevingsvergunning nodig voor uw bouw- of verbouwplannen. Dit kunt u controleren door een vergunningscheck te doen in het omgevingsloket online.

Wat u moet weten

Technische eisen

Heeft u geen vergunning nodig?  Let er dan op dat u wel moet voldoen aan de technische eisen die in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan. Als u gaat (ver)bouwen moet u er zelf voor zorgen dat u aan deze regels voldoet. Voldoet uw bouwwerk toch niet aan deze regels? Dan kan de gemeente u achteraf opdracht geven dingen weer te veranderen.

Burenrecht

Of u nu wel of niet een vergunning nodig heeft, houd in elk geval rekening met uw buren. U krijgt vaak meer begrip van uw buren als u vooraf vertelt over uw plannen en daarover afspraken maakt. In de nieuwe Omgevingswet heet dit participatie.

Wat u kunt bouwen

Of u een omgevingsvergunning nodig heeft, hangt af van een aantal factoren:

  • Wat voor soort bouwwerk het is
  • Wat de maten van het bouwwerk zijn
  • Waar het bouwwerk komt te staan
  • Wat de materialen van het bouwwerk zijn