Bouwprotocol

In het Bouwprotocol staat aan welke eisen opdrachtgevers moeten voldoen bij de uitvoering van een bouwproject. Het protocol heeft als doel dat de grondsoorten en verzakkingsrisico's in kaart worden gebracht voordat de bouw begint. Op basis van het bouwprotocol kan het zijn dat u een veiligheidsplan moet maken.