Carbidschieten

Algemeen

Wilt u tijdens de jaarwisseling carbidschieten? Dan moet u dat bij ons melden. U gebruikt daarvoor het formulier melden carbidschieten.

Wat u moet weten

Carbidschieten mag alleen op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U mag alleen melkbussen (of vergelijkbare voorwerpen) gebruiken die per stuk niet groter zijn dan 50 liter. Ze moeten stevig verankerd zijn
  • U mag niet met een deksel schieten. U sluit de bus af met een kunststof of leren bal
  • U schiet op een terrein buiten de bebouwde kom. Als u in 2019 toestemming had voor een terrein binnen de bebouwde kom mag u daar nu weer carbidschieten
  • U heeft toestemming van de eigenaar van het terrein
  • De plek waar u schiet ligt tenminste: 75 meter van woonbebouwing, 300 meter van zorginstellingen en 300 meter van dierenverblijven
  • U schiet niet in de richting van de woningen die het dichtst bij staan
  • Het vrije schootsveld is minimaal 75 meter en hierin liggen geen verharde openbare wegen of paden
  • Het terrein is zo afgezet dat bezoekers niet in de schietrichting kunnen komen

Melden

Stuur het ingevulde meldformulier voor 1 december 2023 naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  Roden

Stuur met de melding een plattegrond mee op schaal 1:1000, waarop de plek waar u schiet staat ingetekend. Geef met een pijl aan in welke richting richting u schiet.