Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord is een uitwerking van plannen van het college van burgemeester en wethouders. Gemeentebelangen, PvdA/GroenLinks en VVD hebben een coalitieakkoord opgesteld om richting te geven aan het beleid van de gemeente Noordenveld voor de periode 2022-2026.

Wat er in het akkoord staat

In het akkoord wordt op hoofdlijnen beschreven wat we willen bereiken op het gebied van:

  • De gemeentelijke organisatie en financiën
  • Woningbouw
  • Communicatie en participatie
  • Duurzaamheid
  • Het sociaal domein