Collectevergunning

Algemeen

Wilt u geld of spullen inzamelen voor een goed doel? Dan heeft u een vergunning nodig. Zorg ervoor dat uw aanvraag minstens 6 weken van tevoren bij ons binnen is.

Regels

  • Gebruik collectebussen die verzegeld zijn of voorzien van een goed werkend slot
  • Zorg ervoor dat u tijdens het collecteren of inzamelen een kopie van de vergunning kunt laten zien
  • Vermeld duidelijk op de collectebussen waarvoor u geld of spullen inzamelt
  • U mag alleen collecteren in de vrije weken zoals aangegeven door het CBF. Het CBF is de landelijke organisatie die toetst of goede doelen aan de kwaliteitseisen voldoen
  • Collecteren op zondag mag niet

Aanvragen

Stuur het aanvraagformulier naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden

Na uw aanvraag

Bij de beoordeling van de aanvraag kijken wij naar het doel van de inzameling, en naar de periode waarin u wilt collecteren. U hoort binnen 5 werkdagen of u een de vergunning krijgt.

Kosten

Een collectevergunning is gratis.