Conceptaanvraag indienen

Algemeen

Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen, maar weet u niet of uw plannen haalbaar zijn? Dan kunt uw plan aan ons voorleggen in een conceptaanvraag. Een conceptaanvraag doet u in het Omgevingsloket. Of u kunt eerst een balievraag stellen.

Wat u moet weten

 • Bij een conceptaanvraag beoordelen wij uw hele bouwplan. Wij controleren of uw plan voldoet aan het omgevingsplan, de monumententoets en de omgevingskwaliteit (welstand).
 • De conclusie van het conceptaanvraag geeft u zekerheid over de haalbaarheid
 • Een conceptaanvraag doet u in het omgevingsloket
 • Een conceptaanvraag kost geld (zie onder kopje Kosten)

Aanvragen

Bij een conceptaanvraag stuurt u de volgende documenten mee.

In geval van bouwen of verbouwen:

 • situatietekening van alle aanwezige bebouwing op het perceel (schaal 1:500)
 • bestaande en nieuwe plattegronden (schaal 1:100 of groter)
 • tekeningen van bestaande en nieuwe gevels (schaal 1:100 of groter)
 • kleurenfoto's van de bestaande situatie en de directe omgeving
 • opgave van materialen en kleuren
 • opgave van de bouwkosten
 • als het bouwprotocol van toepassing is: risico-analyse op basis van bouwprotocol

In geval van ander gebruik van gebouwen en/of gronden:

 • een duidelijke beschrijving en uitleg van de voorgenomen activiteiten

Kosten

U krijgt en opgave van de kosten van ons nadat u de conceptaanvraag heeft ingediend. Wilt u de conceptaanvraag niet doorzetten, dan moet u binnen 5 werkdagen de conceptaanvraag schriftelijk intrekken.

Een balievraag stellen

Wilt u weten of uw plannen haalbaar zijn? Dan kunt u eerst een balievraag aan ons stellen. Bel hiervoor 088 - 050 88 88. Aan een balievraag zijn geen kosten verbonden.