De Noordenveldse kwaliteitsgids

De Noordenveldse kwaliteitsgids beschrijft het landschap en de dorpen in de gemeente Noordenveld en hun karakteristieken op hoofdlijnen. De gids is opgesteld als een document dat de gemeente gebruikt bij de afweging van ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven. In de kwaliteitsgids komt dan ook vakinhoudelijke taal voor, die misschien niet direct voor iedereen voor zich spreekt.