Energietoeslag 2023

Algemeen

De energieprijzen zijn flink gestegen. Dit kan bij huishoudens met een laag inkomen tot problemen leiden. Daarom wordt ook in 2023 een energietoeslag verstrekt.

Wat u moet weten

Hoe en wanneer betalen we

Als uw inkomen op het moment dat wij gaan betalen lager is dan 120% van de bijstandsnorm en u voldoet ook aan de overige voorwaarden dan geldt het volgende:

 • U ontvangt een uitkering van ons:
  In de maand november 2023 ontvangt u van ons automatisch de energietoeslag. 
 • U ontvangt geen uitkering van ons:
  Hebt u begin dit jaar al € 500 van ons ontvangen? In de maand december ontvangt u van ons automatisch de energietoeslag. Als wij twijfelen of uw inkomen op dat moment nog steeds lager is dan 120% van de bijstandsnorm doen wij dit niet. In dat geval krijgt u van ons een brief met de vraag om alsnog informatie te verstrekken. 

Hebt u begin dit jaar geen  €500 van ons ontvangen dan kunt u de energietoeslag vanaf 1 december 2023 aanvragen. 

Voorwaarden

U heeft recht op de Energietoeslag 2023 als u op de datum van uw aanvraag voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent 21 jaar of ouder
 • U staat ingeschreven op een woonadres in de gemeente Noordenveld
 • U heeft een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning
 • U betaalt de energierekening voor uw woonadres
 • Uw totale maandinkomen is lager dan de voor u geldende inkomensgrens. Dit is een inkomen tot en met 120% van de bijstandsnorm. Bekijk in onderstaand schema welke inkomensgrens geldt voor u. De bedragen zijn inclusief vakantiegeld en overige betalingen zoals bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering
Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW leeftijdVanaf AOW leeftijd
Alleenstaande (ouder)€ 1.459.94 netto€ 1.629,19 netto 
Samenwonend/getrouwd€ 2.085,62 netto€ 2.212,32 netto

Ontvangen wij uw aanvraag na 31 december 2023? Dan is uw inkomen in december 2023 bepalend.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op de aanvraagdatum:

 • Jonger bent dan 21 jaar
 • Student bent en studiefinanciering (WSF 2000) krijgt
 • In een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) 
 • Alleen op een briefadres ingeschreven staat in de gemeente en geen eigen woonadres heeft
 • Geen energielasten hoeft te betalen 

Zelf aanvragen

Ontvangt u geen uitkering van ons en heeft u begin 2023 geen € 500 van onze gemeente ontvangen? Voldoet u wel aan de voorwaarden? Dan kunt u de Energietoeslag 2023 zelf aanvragen tussen 1 december 2023 en 1 augustus 2024. Als u een partner heeft, geeft die ook toestemming. 

Bekijk hier welke documenten u moet toevoegen:

 • een recente energierekening toe, waarop uw naam zichtbaar is
 • een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning
 • een bewijs van uw inkomen. Denk aan een specificatie. Als u een partner heeft, voegt u ook een bewijs toe van zijn of haar inkomen
 • een kopie van uw bankpas
   

Na uw aanvraag

U hoort binnen 8 weken van ons of u de eenmalige energietoeslag krijgt. Wij nemen contact met u op als we meer informatie nodig hebben.