Enquête participatie

  • 1 Huidige: Start
  • 2 Organiseren
  • 3 Meedoen
  • 4 Overig
  • 5 Voorbeeldweergave
  • 6 Voltooid
Verplicht Aanduiding van verplicht veld

De gemeente maakt belangrijke beslissingen die ons allemaal beïnvloeden. De behoefte om hier als inwoner invloed op uit te kunnen oefenen, is gegroeid. Dit geldt ook voor bedrijven of andere betrokken organisaties. We zijn daarom ons participatiebeleid aan het vernieuwen. U kunt ook meedenken over dit onderwerp. Met uw mening, inzichten en ideeën kunnen we ons participatiebeleid nog sterker maken.

Met participeren bedoelen wij het betrekken van inwoners bij hun leefomgeving: meedenken en meedoen. Meedenken is het raadplegen van inwoners en daarbij hun mening ophalen over onderwerpen die van invloed zijn op hen. Meedoen is meer dan enkel een stem geven, inwoners zijn hierbij onderdeel van de besluitvorming en/of nemen deel aan de uitvoering.

Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

Invullen van de enquête kan tot en met 8 oktober.

Visie op participatie Verplicht
Waarom vindt u participatie belangrijk? Verplicht
Wat zou het doel van participatie moeten zijn? Verplicht
Wat zijn volgens u onderdelen van succesvolle participatie? Verplicht