Evenementenvergunning aanvragen

Algemeen

Voor het organiseren van een evenement heeft u een vergunning nodig. Een evenementenvergunning is gratis.

Wat u moet weten

 • Voor een meerdaags evenement, een sportevenement of muziekevenement vraagt u uiterlijk 12 weken van tevoren een vergunning aan. Voor andere evenementen geldt een termijn van 8 weken
 • Organiseert u een straatfeest, straatbarbecue, straatspeeldag, Palmpasenoptocht, recreatieve wandeltocht of fietstocht of open dag? Dan hoeft u geen vergunning aan te vragen. U maakt hier alleen een melding van via het formulier klein evenement melden
 • Heeft u dranghekken of afvalcontainers nodig? Deze materialen kunt u bij ons reserveren. U geeft dit aan op het aanvraagformulier
 • Wilt u vanwege de planning van uw evenement weten of er op een bepaalde datum andere evenementen plaatsvinden? Bel 088 - 050 88 87 of mail: postbus@noordenveld.nl

Overige benodigde vergunningen

 • Vindt het evenement binnen plaats, dan heeft u ook een omgevingsvergunning brandveilig gebruik nodig. U vraagt deze aan via Omgevingsloket.nl
 • Worden tijdens het evenement alcoholhoudende dranken geschonken, dan vraagt u een ontheffing artikel 35 drank- en horecawet aan

Over uw aanvraag

 • Als het evenement risicovol is, vragen wij u een calamiteitenplan (veiligheidsplan) te maken en mee te sturen bij uw aanvraag. U kunt een voorbeeldplan bij ons opvragen per e-mail: postbus@noordenveld.nl
 • Wij vragen u een indelingstekening mee te sturen. Dit is een tekening of kaart waarop wij kunnen zien waar het evenement plaatsvindt, welke bouwwerken u waar plaatst, waar eventueel afzettingen worden geplaatst en waar de nooduitgangen zich bevinden. Deze tekening maakt u bijvoorbeeld via Google Maps

Na uw aanvraag

 • Wij nemen contact met u op per e-mail of telefoon als wij meer informatie van u nodig hebben. Eventueel maken wij een afspraak met u om uw aanvraag te bespreken op het gemeentehuis
 • Heeft u alle informatie aangeleverd, dan bespreken wij uw aanvraag in het evenementenoverleg. Daarin zitten de gemeente, brandweer, politie en Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)
 • We beoordelen uw aanvraag op veiligheid, bereikbaarheid, aanwezigheid van toiletten, medische voorzieningen, brandveiligheid, het schenken van alcohol en mogelijke overlast door muziek
 • Binnen 8 weken nadat wij alle informatie van u hebben gekregen, hoort u of u de evenementenvergunning krijgt