Gasopslag Langelo

Algemeen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft in Langelo een ondergrondse gasopslag. Verschillende organisaties zijn betrokken bij de productie en opslag van aardgas, de vergunningen en het toezicht. Wij zetten ze hieronder op een rijtje. Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt schade af door gaswinning en gasopslag.

Toekomst van de gasopslagen

Het gebruik van de gasopslagen in Norg en Grijpskerk verandert de komende jaren. Dit heeft effect op de omgeving. Daarom is er een zorgvuldig proces nodig. Dit doen we in het Omgevingstraject Grijpskerk Norg.

In het omgevingstraject gaan gemeenten Noordenveld en Westerkwartier, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de NAM samen met omwonenden en organisaties over deze veranderingen in gesprek.

Op de site omgevingstrajectgrijpskerknorg.nl staat meer informatie.

Betrokken organisaties en bedrijven

Nam

Producent van aardgas en aardolie in Nederland en eigenaar van de gasopslaginstallatie in Langelo.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK)

De Rijksoverheid verstrekt de vergunningen voor de gasopslaginstallatie.

Staatstoezicht op de mijnen (Sodm)

Het Sodm is verantwoordelijk voor het toezicht op de gasopslaginstallatie en op de naleving van de wet en regels. Het Sodm kan deze naleving als dat nodig is, afdwingen. Ook geeft het Sodm gevraagd en ongevraagd advies over mijnbouwactiviteiten aan de minister van EZK.

Nationale ombudsman

De Nationale ombudsman doet doorlopend onderzoek naar de gevolgen van de gaswinning in Groningen en omgeving. Meer daarover op de website van de ombudsman in het dossier gevolgen gaswinning.

Schade afhandelen

Als u schade heeft

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) handelt de schade af.

Wettelijke informatie

De Tijdelijke wet Groningen regelt hoe de afhandeling van schades in het gebied Groningerveld en Gasopslag Langelo is geregeld.

Wettekst (overheid.nl)

Initiatieven van bewoners

Tijdelijke Werkgroep Mijnbouwschade Een

De dorpsbelangenvereniging Plaatselijk Belang Een heeft in 2019 de Tijdelijke werkgroep Mijnbouwschade Een opgericht. De doelstelling van deze werkgroep is een beeld te krijgen van het aantal schademeldingen aan gebouwen in Een en de inwoners waar nodig te ondersteunen. Daarnaast wil de werkgroep een beeld krijgen van het aantal en soort schademeldingen in Een en omgeving.

Stut-en-Steun

Het bewonerssteunpunt Stut-en-Steun hoort niet bij een overheid of bedrijf, maar is onafhankelijk van alle instanties en organisaties. Het steunpunt geeft kostenloze ondersteuning aan bewoners van het Groninger aardbevingsgebied. Daaronder valt ook Gasopslag Langelo.

Website Stut-en-Steun