Geheimhouding persoonsgegevens

Algemeen

De gemeente is in het bezit van uw persoonlijke gegevens. Dat zijn uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. Bel ons en vraag om deze gegevens geheim te houden.

Wat u moet weten

Wij geven uw gegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding heeft aangevraagd, geven wij uw gegevens ook niet door aan:

  • Derden zoals een notaris of advocaat. Zij krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is of als zij gegevens nodig hebben om hun werk te doen

  • Niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen

  • Instellingen voor bijvoorbeeld zorg voor ouderen, gehandicapten of jeugdwelzijn

Wij geven uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • Instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank

  • Centraal Bureau voor Genealogie

  • Reclassering

  • Ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen

  • Pensioenfondsen, instellingen die zich bezighouden met kredieten, effecten of beleggingen en verzekeraars. Maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Stopzetten geheimhouding

Heeft u eerder gevraagd om uw persoonsgegevens geheim te houden, maar wilt u dat niet langer? Bel 088 - 050 88 80.

Kosten

Het aanvragen van geheimhouding is gratis.