Gemeentelijk stembureau

Het gemeentelijk stembureau heeft op donderdag 16 maart 2023 zitting in het gemeentehuis te Roden. Deze zitting is openbaar.

Tijdens de zitting wordt het aantal uitgebrachte stemmen vastgesteld ter verkiezing van de leden van:

  • Provinciale Staten van Drenthe
  • Het algemeen bestuur van het waterschap Drents Overijsselse Delta en Noorderzijlvest welke zijn uitgebracht op woensdag 15 maart 2023

De zitting vindt plaats vanaf 9.00 uur in vergaderruimte 1.21 van het gemeentehuis. Eventuele hertellingen vinden plaats in de raadzaal.