Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2015-2025 vindt u ons beleid voor verkeer, vervoer en mobiliteit. In onze plannen voor de bereikbaarheid staat de fiets op 1, gevolgd door openbaar vervoer en onderhoud van wegen. Ook voor onderwerpen als verkeersveiligheid, parkeren en duurzame mobiliteit is aandacht.