Gids omgevingskwaliteit

In de Gids omgevingskwaliteit (Eigentijdse Noordenveldse welstandsnota) staat aan welke eisen bouwprojecten in gemeente Noordenveld moeten voldoen. Bijvoorbeeld of u een bepaald materiaal, bepaalde kleur of bepaalde bouwkundige elementen moet gebruiken. De welstandscommissie toetst een bouwaanvraag aan de hand van deze eisen.