Griffie

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad, de individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie is onafhankelijk en neutraal.

Samenstelling griffie

De griffie bestaat uit griffier Henk Huttinga, raadsadviseur Henriëtte Johannes en secretarieel medewerker Laura Maat. U kunt de griffiemedewerkers rechtstreeks benaderen.

Contact

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Mail: griffie@noordenveld.nl of bel: 088 - 050 88 88.