Grondwater

Grondwater is het water dat zich in de bodem bevindt. Het wordt aangevuld door neerslag en staat in verbinding met het water in sloten, vijvers en rivieren. Het niveau waarop het water zich in de bodem bevindt, noemen we de grondwaterstand (ook wel grondwaterpeil).

De grondwaterstand verandert continu, bij voorbeeld door weersomstandigheden. Ook ingrepen in de buitenruimte, zoals werkzaamheden aan de riolering, kunnen invloed hebben op de grondwaterstand. Dit kan gevolgen hebben in openbaar gebied, maar ook op particulier terrein.

Grondwatermeetnet online

We meten de stand van het grondwater via peilbuizen. Benieuwd naar de stand van het grondwater bij u in de buurt? Bekijk deze cijfers makkelijk zelf via deze kaart. Hier kunt u de waarden zien van de peilbuizen in onze gemeente. 

.