Inburgeren

Algemeen

Als u voor langere tijd in Nederland komt wonen, dan is het belangrijk dat u inburgert. Door in te burgeren doet u zo snel mogelijk mee aan de samenleving. U leert Nederlands. En hoe Nederlanders wonen en werken. Daarna doet u inburgeringsexamen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.

Voor wie

Meestal is inburgeren verplicht. Maar soms hoeft het niet.

U hoeft niet in te burgeren als u uit 1 van de volgende landen komt:

  • een land in de EU
  • Liechtenstein
  • Noorwegen
  • IJsland
  • Zwitserland

U hoeft ook niet verplicht in te burgeren als u:

  • jonger bent dan 18 jaar
  • met pensioen bent
  • 8 jaar of langer in Nederland woonde toen u leerplichtig was
  • Nederlandse diploma's, certificaten of bewijsstukken van een bepaalde opleiding in de Nederlandse taal heeft
  • tijdelijk naar Nederland komt voor studie of werk (als expat bijvoorbeeld)

Meer informatie hierover staat op de website van de Rijksoverheid.

Inburgeren in 2022

Sinds 1 januari 2022 geldt de nieuwe Wet Inburgering. De gemeente helpt nieuwkomers om in te burgeren. U krijgt eerst een brief van DUO dat u moet inburgeren. Daarna nodigt de gemeente u uit voor een gesprek.

De gemeente maakt samen met u een persoonlijk plan, het plan inburgering en participatie (PIP). In het plan staat welke taallessen u volgt. En hoe u gaat meedoen in de samenleving. Bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk.

Bent u asielstatushouder? Dan bepaalt de gemeente naar welke school u gaat om in te burgeren. De gemeente regelt en betaalt de taallessen.

Bent u gezins- of overige migrant? Dan moet u zelf de taallessen en het examen betalen. Hiervoor kunt u geld lenen bij DUO. De lening betaalt u later terug met rente.

Participatieverklaring

Bij uw inburgering hoort ook een participatieverklaringstraject. De gemeente nodigt u hiervoor uit. Tijdens dit traject krijgt u informatie over wonen en leven in Noordenveld. Ook hoort u over de gewoonten en gebruiken in Nederland. Wanneer u heeft meegedaan, ondertekent u de participatieverklaring.

Video over inburgeren

Inburgeren vanaf 2022 (Nederlands ondertiteld)

Deze video in andere talen

Begonnen voor 1 januari 2022?

Bent u al begonnen met inburgeren voor 1 januari 2022? Dan verandert er voor u niets. U krijgt een brief van DUO. In de brief staat vanaf welke datum u moet inburgeren. U heeft 3 jaar de tijd om in te burgeren. Op de website Inburgeren.nl leest u wat u moet doen.

Lukt het u niet om binnen 3 jaar in te burgeren? De gemeente kan u helpen. Bel met de consulent inburgering van de gemeente, telefoon 088 - 050 88 85