Inclusie

Iedere inwoner van Noordenveld moet zelfstandig kunnen gaan en staan waar hij wil. Voor mensen met een (tijdelijke) beperking is dat helaas nog niet altijd vanzelfsprekend. Ook is het nog een uitdaging om informatie makkelijk bereikbaar te maken voor iedereen. De komende jaren gaan we hiermee aan de slag. Hoe we dat doen staat in de Lokale Inclusie Agenda.

Voor het maken van deze agenda hebben we onder andere met ervaringsdeskundigen (van Stichting Toegankelijk Noordenveld) besproken wat er moet gebeuren. Zo gaan we aan de slag met bewustwording bij ondernemers, (zorg)professionals en ambtenaren. En willen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking net als ieder ander een gebouw binnen kan komen (dus niet via een andere route). Wandel- en fietspaden moeten geschikt zijn voor iedereen. Ook vragen we aandacht voor schuilplekken bij hevige regen of hitte en onderzoeken we of er meer openbare toiletten kunnen komen. Ten slotte besteden we extra aandacht aan dementie, omdat we weten dat deze groep patiënten sterk stijgt.

In de Uitvoeringsagenda 2023-2026 staat welke plannen we de komende jaren concreet gaan ondernemen.