Informatie van de gemeentepagina bekijken

Algemeen

Nieuws, aankondigingen, bekendmakingen en binnengekomen en verleende vergunningen publiceren wij wekelijks op de gemeentepagina in De Krant. Deze informatie staat ook online. Hieronder staat waar u welke informatie kunt vinden.

Bekendmakingen

Op Overheid.nl staan de bekendmakingen van (bouw)vergunningen, verkeersbesluiten, activiteitenbesluiten en uitschrijvingen uit de basisregistratie personen (BRP). De bekendmakingen zijn geordend op datum.

Onze actuele bekendmakingen