Leerlingenvervoer

Algemeen

Kan uw kind niet zelfstandig naar school, bijvoorbeeld door een handicap of doordat de school ver weg is? Dan vraagt u leerlingenvervoer aan. U krijgt dan hulp van de gemeente. Bel voor meer informatie en het aanvraagformulier.

Wat u moet weten

  • U dient elk jaar opnieuw een aanvraag in. Krijgt u al leerlingenvervoer, dan sturen wij u het aanvraagformulier voor het nieuwe jaar
  • Binnen 8 weken hoort u in een brief of u leerlingenvervoer krijgt
  • Bij uw aanvraag stuurt u een inkomensverklaring mee. En eventueel een medische verklaring of andere verklaring waaruit blijkt dat uw kind niet naar een school dichterbij kan

Wanneer recht op leerlingenvervoer

  • Uw kind kan door een beperking niet zelfstandig naar school reizen
  • Uw kind gaat naar het speciaal onderwijs, speciaal voortgezet onderwijs of speciale school voor het basisonderwijs (sbo)
  • Uw kind zit op een basisschool die verder weg is dan 6 kilometer en dichterbij zit geen vergelijkbare school

Mogelijke vergoedingen

  • Kilometervergoeding als u uw kind zelf brengt en haalt
  • Bijdrage in de fietskosten
  • Vergoeding kosten openbaar vervoer
  • Groepsvervoer met een busje of taxi

Let op: afhankelijk van uw inkomen betaalt u eventueel een eigen bijdrage.

Wijziging doorgeven

Verandert er iets, zoals uw adres of de school waar uw kind naartoe gaat? Dit meldt u minstens 14 dagen van tevoren via een brief. Geef aan wat er verandert en per wanneer. Vermeld ook de naam en geboortedatum van uw kind. Stuur uw brief naar:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC Roden
ter attentie van Leerlingenvervoer

of e-mail naar: leerlingenvervoer@noordenveld.nl

Meer informatie

Praktische informatie over hoe leerlingenvervoer werkt (Publiek vervoer Groningen-Drenthe)