Leerplicht

Algemeen

Vanaf 5 jaar is een kind verplicht om naar school te gaan. Dit heet leerplicht. De leerplicht geldt tot het eind van het schooljaar waarin een kind 16 wordt. Een jongere die dan nog geen startkwalificatie heeft, moet tot de 18e verjaardag naar school. Heeft u vragen over leerplicht of verlof? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar.

Wat u moet weten

Leerplicht

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. Dat is vanaf de 1e dag van de maand nadat een kind 5 jaar wordt tot het einde van het schooljaar waarin het 16 jaar is geworden.

Kwalificatieplicht

Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht voor kinderen die nog geen startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is een havo-, vwo- of mbo-diploma (niveau 2 of hoger). Met de kwalificatieplicht wordt de leerplicht verlengd tot de dag dat de leerling een startkwalificatie heeft gehaald, of tot de dag dat de leerling 18 jaar wordt.

Leerplichtambtenaar en RMC

De leerplichtambtenaar van de gemeente controleert of iedereen naar school gaat, komt in actie bij spijbelen, voert gesprekken met leerlingen, ouders en scholen en kan helpen bij problemen.

Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie kunnen begeleiding naar een opleiding of naar werk krijgen van de RMC-medewerker. Bel ons om een afspraak te maken. Of stuur een email naar leerplicht@noordenveld.nl