Mantelzorgwaardering

Algemeen

Krijgt u mantelzorg, dan kunt u mantelzorgwaardering aanvragen. U krijgt een bedrag van € 200,-. Dit geeft u aan uw mantelzorger om uw waardering te laten blijken. U vraagt het geld aan bij de gemeente waar u woont. Heeft u vorig jaar mantelzorgwaardering gekregen en voldoet u nog aan de voorwaarden? U kunt het vanaf 1 april opnieuw aanvragen. U krijgt automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Had u vorig jaar geen mantelzorgwaardering? Dan kunt u het vanaf 1 januari aanvragen.

Wat u moet weten

U geeft de mantelzorgwaardering zelf aan uw mantelzorger. Heeft u meer dan 1 mantelzorger? Dan verdeelt u het bedrag. U mag zelf weten hoe u dat doet.

Wilt u dat wij de mantelzorgwaardering aan uw mantelzorger uitbetalen? Geef dit dan aan op het aanvraagformulier en vul daarbij het bankrekeningnummer van uw mantelzorger in.

Wat mantelzorg is

  • U krijgt mantelzorg als iemand langdurig voor u zorg omdat u ziek bent. Of omdat u om een andere reden regelmatig zorg nodig heeft

  • U heeft een persoonlijke band met de mantelzorger (bijvoorbeeld familielid, vriend of buur)

Voorwaarden

  • U woont in Noordenveld

  • U heeft geen indicatie voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ)

  • U krijgt de mantelzorg langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week

  • U betaalt niet voor de mantelzorg

Aanvragen

  • Heeft u geen DigiD? Bel dan voor een schriftelijk aanvraagformulier: 088 - 050 88 84

  • Soms bellen we als we nog een vraag hebben over uw aanvraag. Kunnen we u niet bellen? Geef op het formulier dan een contactpersoon door