Melden uitrit Oosterveld Norg

Algemeen

Als u een uitrit wilt aanleggen, moet u daarvoor meestal een omgevingsvergunning aanvragen. In Oosterveld fase 2 en 3 in Norg hoeft u een uitrit alleen te melden. De uitrit moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Het deel van de uitrit dat op gemeentegrond ligt, wordt door ons aangelegd.

Wat u moet weten

De uitrit moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De uitrit ligt op minstens 5 meter van een bocht, kruising, rotonde of splitsing van wegen

 • De uitrit komt niet uit op een openbare parkeerplaats

 • Er hoeft geen gemeentelijke boom te worden gekapt

 • De uitrit ligt niet onder de takken van een boom

 • Uw perceel heeft nog geen uitrit

 • De uitrit is maximaal 4 meter breed

 • Als er een voetpad naast de uitrit ligt, is dat samen met de uitrit niet breder van 4 meter

 • De uitrit moet in een rechte hoek aansluiten op de weg (tussen de 80 en de 100 graden)

 • Er staat geen straatmeubilair, nutsvoorziening of ander obstakel in de weg

 • De uitrit komt niet te liggen bij een tussenwoning

Aanvragen

 • U meldt de uitrit met het formulier op onze website

 • Stuur een plattegrond mee waarop is aangegeven waar de uitrit moet komen

 • Binnen 4 weken sturen wij u bericht of u de uitrit mag aanleggen

 • Dit bericht is een officiële beslissing waartegen bezwaar kan worden gemaakt

 • Na de bezwaarperiode van 6 weken plannen wij de aanleg in van het gedeelte op gemeentegrond

Kosten

Voor het aanleggen van de uitrit op gemeentegrond brengen wij geen kosten in rekening.