Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap

Algemeen

Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren, dan meldt u dat bij de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt. Dit noemen we ook wel voornemen. Bel ons om te vragen of de gewenste datum mogelijk is. U ontvangt daarna per post een formulier met retourenvelop. Geef uw melding maximaal 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren door.

Wat u nodig bent

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van u en uw partner

  • (Kopie) legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2 en maximaal 4). 

  • Een locatieovereenkomst die is ingevuld en ondertekend door u en de locatiehouder.

  • Als u in het buitenland bent geboren, er heeft gewoond of er bent gescheiden dan heeft u misschien andere documenten nodig om hier te kunnen trouwen. Dat geldt ook als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Bel 088 - 050 88 80 om dit met ons te bespreken

Kosten

Het melden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is gratis.