Melden voorgenomen huwelijk of partnerschap

Algemeen

Gaat u trouwen of uw partnerschap registreren, dan meldt u dat bij de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt. Dit noemen we ook wel voornemen. Bel ons om te vragen of de gewenste datum mogelijk is. Lever daarna het ingevulde meldingsformulier per e-mail of per post bij ons aan. Het meldingsformulier kunt u aanvragen of onderaan de pagina downloaden. Geef uw melding maximaal 1 jaar en uiterlijk 2 weken van tevoren door.

Wat u nodig heeft

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) van u en uw partner
  • (Kopie) legitimatiebewijs van uw getuigen (minimaal 2 en maximaal 4). 
  • Een locatieovereenkomst die is ingevuld en ondertekend door u en de locatiehouder.
  • Als u in het buitenland bent geboren, er heeft gewoond of er bent gescheiden dan heeft u misschien andere documenten nodig om hier te kunnen trouwen. Dat geldt ook als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Bel 088 - 050 88 80 om dit met ons te bespreken

Meldingsformulier van voorgenomen huwelijk

Meldingsformulier van voorgenomen partnerschap

Kosten

Het melden van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is gratis.