Nieuw sportgebouw voor Peize

Algemeen

Het definitieve ontwerp voor Sporthuis Peize is klaar en de omgevingsvergunning is verleend. Het nieuwe sportgebouw wordt aan de bestaande sporthal vast gebouwd, aan de kant van het hoofdveld van VV Peize.

Aanleiding

Een nieuw sportgebouw is nodig omdat het huidige clubgebouw van VV Peize niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw wordt aan de sporthal vast gebouwd, omdat we willen dat ook anderen ervan gebruik kunnen maken. Het gaat dan om de leden van diverse binnen- en buitensportverenigingen, de sport-bso en Peize in Beweging. Om die reden is gekozen voor een brede sportvoorziening. VV Peize gaat het sportgebouw samen met de gemeente Noordenveld exploiteren.

Ontwerp

Architect Vincent Inja uit Peize heeft het ontwerp voor Sporthuis Peize gemaakt. In het sportgebouw komen naast een ontmoetingsruimte een aantal ruimtes voor VV Peize, zoals kleedkamers en een bestuurskamer.

Een impressie

Planning

Momenteel wordt aan het selecteren van een aannemer gewerkt. De architect en diverse adviseurs zijn daarnaast bezig met de technische uitwerking van het gebouw. Het is de bedoeling dat de bouw van het sportgebouw in het 3e kwartaal van 2022 van start gaat.

Communicatie

Zowel het voorlopige ontwerp als het definitieve ontwerp is met omwonenden, toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden gedeeld. Dat is gebeurd door middel van nieuwsbrieven en (digitale) informatiebijeenkomsten. Ook tijdens het bouwproces zullen van tijd tot tijd nieuwsbrieven worden verstuurd.

Nieuwsbrief

Wilt u graag op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rond de nieuwbouw van Sporthuis Peize? Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief.