Nieuw sportgebouw voor Peize

Algemeen

De bouw van Sporthuis Peize is in volle gang. Het nieuwe sportgebouw wordt aan de bestaande sporthal vast gebouwd, aan de kant van het hoofdveld van VV Peize.

Aanleiding

Een nieuw sportgebouw is nodig omdat het huidige clubgebouw van VV Peize niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Het gebouw wordt aan de sporthal vast gebouwd, omdat we willen dat ook anderen ervan gebruik kunnen maken. Het gaat dan om de leden van diverse binnen- en buitensportverenigingen, de sport-bso en Peize in Beweging. Om die reden is gekozen voor een brede sportvoorziening. VV Peize gaat het sportgebouw samen met de gemeente Noordenveld exploiteren.

Ontwerp

Architect Vincent Inja uit Peize heeft het ontwerp voor Sporthuis Peize gemaakt. In het sportgebouw komen naast een ontmoetingsruimte een aantal ruimtes voor VV Peize, zoals kleedkamers en een bestuurskamer.

Een impressie

Planning

De bouw van Sporthuis Peize is grotendeels klaar. De komende tijd wordt de bouwplaats opgeruimd en er wordt nog gewerkt aan het interieur van het sportgebouw. De verwachting is dat het gebouw in december 2023 wordt opgeleverd. Dit is nog wel afhankelijk van het moment waarop de nutsvoorzieningen kunnen worden aangesloten.

Naast de werkzaamheden aan Sporthuis Peize worden momenteel ook werkzaamheden uitgevoerd aan de sporthal. De sporthal wordt verduurzaamd en de platen op het dak worden vervangen. Deze werkzaamheden duren tot medio oktober.

Communicatie

Zowel het voorlopige ontwerp als het definitieve ontwerp is met omwonenden, toekomstige gebruikers en andere belanghebbenden gedeeld. Dat is gebeurd door middel van nieuwsbrieven en (digitale) informatiebijeenkomsten.