Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Noordenveld 2030 is een visie voor de lange periode voor de hele omgeving waarin we leven: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer en cultureel erfgoed. In de visie staat hoe de ideale leefomgeving er volgens ons in 2030 uitziet en hoe we die willen bereiken. De omgevingsvisie vormt de basis voor onze plannen op de gebieden leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant.