Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Noordenveld 2030 is een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving: ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. In de visie staat hoe de ideale leefomgeving er volgens ons in 2030 uitziet en hoe we die willen bereiken. De omgevingsvisie vormt de basis voor onze plannen op de gebieden leefbaar, groen, ondernemend, duurzaam en transparant.