Ondernemend Noordenveld: economisch kader en uitvoeringsagenda 2021-2022

In dit kader en uitvoeringsagenda staat hoe de gemeente wil bijdragen aan de economische ontwikkeling van Noordenveld en waarop in 2021 en 2022 de nadruk komt te liggen. Dit beleid is ontwikkeld door samen met ondernemers, samenwerkingspartners, de raad en collega's de doelstellingen en de bijbehorende acties te bepalen.

Dit document bestaat uit 2 delen. In het 1e deel wordt de staat van de economie van Noordenveld en de verwachte ontwikkelingen geschetst en volgen onze doelen. In de uitvoeringsagenda in het 2e deel worden de doelen vertaald naar concrete acties met een tijdlijn.