Overige regelingen en advies

Algemeen

Voor ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis zijn er regelingen. Heeft u vragen of wilt u advies, dan kunt u ons bellen.

Tijdelijke inkomensondersteuning

Kunt u als ondernemer of zzp-er niet meer in uw levensonderhoud voorzien, dan komt u misschien in aanmerking voor de reguliere bijstand voor zelfstandigen: het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004) of de IOAZ (Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen). Informatie over bijstand voor zelfstandigen

Overige regelingen

Advies en informatie voor ondernemers

  • KVK Coronaloket: telefonische hulpdienst voor ondernemers. Informatie over regelingen, tips en advies
  • Rijksoverheid: antwoorden op veelgestelde vragen van werkgevers en ondernemers, zoals werktijdverkorting, thuiswerken en bescherming van medewerkers
  • KHN: informatie en telefonische hulpdienst voor horeca-ondernemers
  • InRetail: informatie voor winkeliers